image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQVN xã
Lượt xem: 103

        Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, được thành lập ngày 18/11/1930. trải qua các thời kỳ hoạt động, Mặt trận không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc Việt Nam, một nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp dành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

         Kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta khắc sâu lời dạy của Bác Hồ “Chính sách  Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện cùng nhau tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

         Từ ngày 05/11/2023 đến ngày 18/11/2023. Ban công tác mặt trận 10/10 thôn trên địa bàn xã tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam, gắn với tổng kết cuộc vận đồng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023, ký giao ước thi đua giữa các chi hội, đoàn thể các thôn, tuyên truyền công tác PCCC,  tổ chức bữa cơm đại đoàn kết:

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các hoạt động văn hoá - văn nghệ chào mừng ngày Hội và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống MTTQVN

 

 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Công an tổ chức tuyên truyền PCCC cho nhân dân tại  lễ kỷ niệm các thôn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới