image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phòng cháy là giải pháp tích cực
Lượt xem: 305

Phòng cháy là giải pháp tích cực

    Thực hiện chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới; ngày 08/02/2023 UBND huyện Thuỷ Nguyên đã có kế hoạch số 23/KH-UBND của về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên năm 2023. Căn cứ vào Chỉ thị và kế hoạch của cấp trên cấp uỷ, chính quyền xã Minh Tân đã tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp về phòng cháy, chữa cháy tại địa phương, trong đó đã xây dựng mô hình thôn an toàn, 04 Tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy và 20 điểm chữa cháy công cộng. Xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, đảng viên, hộ gia đình trên địa bàn tự trang bị tối thiểu 01 bình chữa cháy tại gia đình; mỗi hộ gia đình có tối thiểu 01 người được tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng cháy, chữa cháy; nhân rộng các mô hình thôn an toàn, Tổ liên gia về phòng cháy, chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng.

anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai
anh tin bai

    Vậy để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy tại địa phương cấp uỷ, chính quyền xã đề nghị cán bộ, công chức, đảng viên, hộ gia đình trên địa bàn xã tích cực ủng hộ và tham gia, phấn đấu xã an toàn về phòng cháy, chữa cháy

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới